http://www.gohappy.com.tw/search/search.jsp?search=tero&storeID=&x=0&y=0&pageIdx=1
Tero手帳內頁已經開始上市了喔!包括所有現有內頁手札的各種表格,讓使用的自由度大幅提升。

A6R.png A6F.png B6note.png A6note.png A6Att.png B6Att.png B6SWOT.png B6M.png 

創作者介紹
創作者 tero 的頭像
tero

Tero Homo 創意直送

tero 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()